Liên kết các website

HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3/2016

Thứ sáu - 18/03/2016 11:00
Thực hiện kế hoạch số 109/KH-PGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2016. Sáng ngày 12/3/ 2016 Trường Mầm non Hoà Phú qua buổi họp đã và triển khai đến toàn thể CBGVNV trong nhà trường về chủ đề, khẩu hiệu, nội dung, lịch sử và ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2016 a) Chủ đề: “ Yêu thương và chia sẻ” b) Khẩu hiệu:“ Xây dựng một môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc ”.
          a) Tuyên truyền trên các thông tin trong nhà trường
          - Nội dung tuyên truyền
          +  Lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2016
          +  Chính sách, pháp luật về việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về an ninh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
          + Nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc ; đồng thời phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình, khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người dân, gia đình, cộng đồng.
          - Hình thức tuyên truyền; tuyên truyền trên Website của nhà trường về lịch sử và ý nghĩa của ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2016.
          b) Hình thức tổ chức
          - Toạ đàm, trao đổi về ý nghĩa ngày Quốc tế Hạnh phúc về hạnh phúc cá nhân, gia đình, dòng họ, hạnh phúc cộng đồng, hạnh phúc nghề nghiệp...
          - CBGVNV trao đổi về vấn đề xây dựng môi trường thân thiện, lành mạnh,  biết thương yêu chia sẻ những khó khăn, hoạn nạn của đồng nghiệp, sẵn sáng giúp đở, thương yêu nhau, giúp đở mọi người trong mọi lĩnh vực, trong mọi hoạt động gia đình, xã hội.
          - Quan tâm đến trẻ, đối xử công bằng, tôn trọng trẻ. Không đánh đập, dành những tình cảm yêu thương cho trẻ, quan tâm đến trẻ dân tộc, trẻ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật…
          - Mỗi CBGVNV biết xây dựng bảo vệ hạnh phúc gia đình, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan…
          - Phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng xã hội bình đẳng, ấm no.


TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016

 

1. Lịch sử và ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc

Tháng 6 năm 2012, Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20 tháng 3 là Ngày Quốc tể Hạnh phúc. 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết sẽ ủng hộ ngày này bng các nỗ lực nâng cao chât lượng cuộc sng, xây dựng xã hội công bng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.

Ngày Hạnh phúc được ly từ ý tưởng của Bhutan, một vương quôc bé nhỏ nằm sâu trong lục địa miền đông Himalayas, vốn được đánh giá là nước có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố như: sức khoẻ, tinh thn, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân. Bhutan là quốc gia đã ghi nhận uy thế của hạnh phúc quốc gia hơn là thu nhập quôc gia từ những năm đầu tiên của thập kỷ 70 thế kỷ 20 và nổi tiếng với việc thực thi mục tiêu tổng hạnh phúc quốc gia thay vì tng sản phm quc nội. Đại diện quốc gia Bhutan cho rằng nhu cầu về Ngày Hạnh phúc này là đi với tt cả quốc gia và con người trên toàn thế giới để có những bước vượt lên trên sự khác biệt giữa các nước: và con người trên toàn thế giới, và liên kết, đoàn kết nhân loại.

Việc Liên hợp quốc chọn ngày 20 tháng 3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc, vì đây là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, nên trong ngày này có độ dài ngày và đêm băng nhau - là biêu tượng cho sự cản bằng, hài hoà của vũ trụ. Do đó, ngày 20 tháng 3 - Ngày Quôc tế Hạnh phúc cũng truyền tải thông điệp ràng: cân bằng, hài hoà là một trong những chìa khoá đế mang đến hạnh phúc.

Liên hơp quốc đã tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc đầu tiên vào 20/3/2013 với thông điệp chính được phát dộng trên toàn thế giới: “Hãy hành động vì hạnh phúc”. Theo Tng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-môn: “Ngày Quốc tế Hạnh phúc đầu tiên cho chúng ta cơ hội để tăng cường cam kết nhằm thúc đẩy quá trình phát triển bền vững và toàn diện của nhân loại, cũng như làm mới lại các cam kết của chúng ta để giúp đỡ những người khác. Khi chúng ta đóng góp cho lợi ích chung, chúng ta cũng làm giàu cho chính mình. Lòng nhân ái mang lại hạnh phúc và giúp chúng ta xây dựng được tương lai như chính chúng ta mong muốn”.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2014, Tổng thư ký Liên hợp quc đã gửi đi thông điệp, trong đó ông nhấn mạnh “Đối với mỗi người khác, hạnh phúc có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta đều công nhận rằng hạnh phúc nghĩa là làm việc để chấm dứt xung đột, nghèo đói và các điều kiện không may khác và rất nhiều đồng loại của chúng ta hiện đang phải sng trong các điêu kiện đó. Hạnh phúc không phải là điêu phù phiêm cũng không phải là điều gì xa xỉ. Hạnh phúc là khao khát sâu xa của mọi thành viên trong gia đình nhân loại. Hạnh phúc không nên từ chối một ai và phải là của tất cả mọi người. Khát vọng này ẩn chứa trong cam kết của Hiến Chương Liên hp quốc để thúc đẩy hòa bình, công bng, nhân quyền, tién bộ xã hội và mức sống được cải thiện”.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2015, thông điệp của Tổng thư ký Liên họp quốc tiếp tục đươc truyền đi khắp thế giới: “...Theo đuôi hạnh phúc là một trong những mục tiêu chính của Liên Họp quốc. Hòa bình, thịnh vượng, nhân phẩm cho tất cả mọi người - đây là những gì chúng ta tìm kiếm. Chúng ta muốn mọi đàn ông, phụ nữ và trẻ em đều được l ận hưởng tât cả các quyên con người của mình. Chúng ta muốn tất cả các Quốc gia biết đến hạnh phúc của hòa bình. Chúng ta muốn mọi người và hành tinh của chúng ta được ban phước với sự phát triển bền vững và tránh được những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Chúng ta hãy cùng nhau cảm ơn tất cả những gì khiến chúng ta hạnh phúc. Và chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực đế làm cho thế gii trở thành một nơi hạnh phúc hơn”.

2. Hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 của Việt Nam thòi gian qua

Thực hiện mục riêu phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm. tiến bộ, hạnh phúc và hưởng ứng Ngày Quôc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 do Liên hợp quốc phát động, ngày 26/12/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2589/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tể Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình, toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam; tăng cường sự tham gia, phối họp giữa các cấp, ngành, các tầng lóp nhân dân và sự hợp tac, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối vói các hoạt động nhân Ngày quốc tế Hạnh phúc.

Năm 2014, lần đầu tiên Việt Nam chính thức tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”. Vào ngày này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Dam đã thay mặt Chính phủ gửi thông điệp tới toàn thê nhân dân Việt Nam. Phó Thủ tướng đã khẳng định, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bán Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nhà nước dân chủ công nông dầu tiên ở Đông Nam Á, quốc hiệu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và sau này là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam luôn gắn chặt với tiêu ngữ: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Độc lập là tiền đề của tự do, hạnh phúc của nhân dân. Tự do, hạnh phúc của nhân dân là thước đo giá trị, là mục tiêu của độc lập dân tộc. Hạnh phúc của nhân dân chỉ trọn vẹn khi là công dân của một nước độc lập và có đời sống vật chất ngày càng đây đủ, có đời sông tinh thần lành mạnh. Nhân dân phải là người chủ thực thụ của đất nước và của quá trình phát triển. Mọi người đều có điều kiện để phát triển toàn diện, hướng tới chân, thiộn, mỹ. Đó cũng luôn là mục tiêu, là dộng lực đe chúng ta tiếp tục đối mới mạnh mẽ, quyết râm xây dựng và bảo vệ một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chù, văn minh, Phó Thủ tướng khấn định: Nhân dân Việt Nam đã không quản hy sinh, gian khố đê gìn giữ nên Độc lập cứa Dân tộc mình, kiến thiết đất nước mình và cũng luôn sẵn lòng chia sẻ, góp sức, đề cao trách nhiệm là một thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng, đem lại hạnh phúc cho nhân loại, gìn giũ’ màu xanh của hành tinh. Việc tổ chức Ngày Quốc tể Hạnh phúc của Việt Nam là đế cùng cả thế giới biếu thị mong muốn, niềm tin và quyết tâm phấn đấu vì một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, không có đói nghèo; một thế giới phát triển thịnh vượng và bền vững; một thê giới mà tất cả mọi người dù khác màu da, dân tộc, tôn giáo đều được hưởng trọn niềm hạnh phúc. Phó Thủ tướng kêu gọi: Đe ngày Quốc tế Hạnh phúc có ý nghĩa thiết thực và cao đẹp, chúng ta hãy cùng nhau chung sức đông lòng, trách nhiệm, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, trong đó đặc biệt quan tâm tới các khu vực dong bảo dân tộc ít người còn nhiều khó khăn, tới các đối tượng chính sách, dễ bị tổn thưcmg. Hãy cùng nhau kế thừa, phát huy các giá trị truyền thong tốt đẹp, hiếu nghĩa của dân tộc Việt Nam: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”. Hãy yêu thương và chia sẻ đế tìm thấy cho mình và giúp những người quanh ta, trước hết là gia đình, là những người thân có nhiều giây phút hạnh phúc đích thực!

Năm 2015, Ngày quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ” được tiếp tục phát động và nhận sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan, ban, ngành, cộng đồng và người dân với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, nhân văn gắn với kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Ngày thành lập Đoàn 'khanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa của Ngày Quốc tê Hạnh phúc; khích lệ các tố chức, cá nhân có hoạt động thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; chia sẻ, giúp đỡ nhau.

Tác giả bài viết: Trần Thị Thùy Thuận

Nguồn tin: tin tức của trường

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Trường mầm non Hòa Phú
Thôn Đông Lâm xã Hòa Phú huyện Hòa Vang TP Đà Nẵng
ĐT: 0511 3787013
Xem bản: Desktop | Mobile