Nghề dạy học

Bé cùng cô làm đồ chơi

Cách làm Powpoint

Liên kết các website

Tiên học lễ, hậu học văn

DANH SÁCH CB - VC Phòng Hành chính Tổng hợp

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Đỗ Thị tuyết 8/11/1968 0906553664 Hiệu Trưởng
2 Võ Thị Oanh 12/24/1968 090599358 PHT
3 Đỗ Thị Thu Huệ 13/08/1977 0905591019 PHT
4 Nguyễn Thị Nga 10/4/1970 0935725927 Giáo viên
5 Vũ Thị Thúy Nga 23/09/1971 01225559038 Giáo viên
6 Mạc Thị Chuân 12/6/1975 0906547837 Giáo viên
7 Nguyễn Thị Hiền 23/02/1980 0906457548 Giáo viên
8 Vũ Thị Hồng Hải 01/6/1983 01224447073 Giáo viên
9 Nguyễn Thị Thu Hồng 25/5/1979 0935332701 Giáo viên
10 Trần Nguyễn Diệu Hằng 18/01/1970 01282643515 Giáo viên
11 Lê Thị Thu Vân 24/09/1983 0935111708 Giáo viên-CTCĐ
12 Mạc Thị Ánh Lan 01/3/1981 01228039038 Giáo viên
13 Tán Thị Cúc 02/12/1968 Giáo viên
14 Đỗ Thị Hồng Minh 16/9/1981 0935601437 Giáo viên
15 Trương Thị Thương 09/4/1982 0905017110H Giáo viên
16 Lê Thị Qúy 28/9/1983 0934492757 Giáo viên
17 Nguyễn Thị Hòa 12/01/1982 0905705192 Giáo viên
18 Phan Thị Phước 22/8/1988 0905705392 Giáo viên
19 Nguyễn Thị Chung 17/01/1992 01639861805 Giáo viên
20 Mạc Thị Thảo Sương 06/4/1993 01226447048 Giáo viên

   1  2  >> Trang cuối

Tổng cộng có 30 cán bộ - viên chức thuộc 3 tổ
 
Trường mầm non Hòa Phú
Thôn Đông Lâm xã Hòa Phú huyện Hòa Vang TP Đà Nẵng
ĐT: 0511 3787013