Bé cùng cô làm đồ chơi

Thời gian

Xem này bé ơi!

Liên kết các website

Thế giới động vật

Lớp nhà trẻ tổ chức chuyên đề

Được sự phân công của bộ phận chuyên môn trường mầm non Hòa phú, lớp nhà trẻ tổ chức chuyên đề lĩnh vực phát triển nhận thức với sự tham gia của toàn thể giáo viên trong trường.

Kế hoạch năm học độ tuổi nhà trẻ

Kế hoạch năm học độ tuổi nhà trẻ

Trường MN Hòa Phú đang thực hiện chương trình GDMN theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDDT Ngày 25 tháng 7 năm 2009, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Chương trình được xây dựng theo những định hướng đổi mới về mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ toàn diện trong nhà trường. Nội dung chương trình được xây dựng trên quan điểm giáo dục trẻ thông qua các hoạt động giáo dục tích hợp, giáo dục hướng vào trẻ, lấy trẻ làm trung tâm.

Chương trình nhà trẻ

Chương trình nhà trẻ

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ NHÀ TRẺ NĂM HỌC 2012 - 2013

 
Trường mầm non Hòa Phú
Thôn Đông Lâm xã Hòa Phú huyện Hòa Vang TP Đà Nẵng
ĐT: 0511 3787013