Thời gian

Xem này bé ơi!

Bé cùng cô làm đồ chơi

Liên kết các website

Thế giới động vật

Lớp nhà trẻ tổ chức chuyên đề

Được sự phân công của bộ phận chuyên môn trường mầm non Hòa phú, lớp nhà trẻ tổ chức chuyên đề lĩnh vực phát triển nhận thức với sự tham gia của toàn thể giáo viên trong trường.

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO TRẺ DÂN TỘC TẠI LỚP MẪU GIÁO THÔN PHÚ TÚC, TRƯỜNG MẦM NON HÒA PHÚ, HÒA VANG, ĐÀ NẴNG

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang về công tác tăng cường dạy Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số (DTTS); Trường mầm non Hoà Phú đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc tăng cường dạy Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số trong năm học 2015-2016.

 
Trường mầm non Hòa Phú
Thôn Đông Lâm xã Hòa Phú huyện Hòa Vang TP Đà Nẵng
ĐT: 0511 3787013